ماهکاربرای ورود به صفحه اصلی توضیحات نرم افزار، دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.

اگر در حال استفاده از آفیس 2007 قدیمی هستید باید بدانید که ، هم اکنون نسخه های بهتری از آفیس 2007 در اینترنت وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. آفیس 2007 قدیمی، نه تنها با تصاویر راهنما مشکلاتی دارد، نمی تواند فایل های PDF را نیز پشتیبانی کند.راههای بسیاری برای رفع این مشکل وجود دارد:

اولین راهکار: نصب یکی از آفیس های جدیدتر؛ که نرم افزار کارنامه ماهانه، با آنها همخوانی دارد:

Microsoft Office 2007 (update 2009)
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2016

دومین راهکار: دانلود و نصب نرم افزار کارنامه ماهانه نسخه 2007؛فایل نصب نرم افزار کارنامه ماهانه(ویژه آفیس 2007 قدیمی) در آدرس زیر قرار دارد.

http://tavafi.ir/post/dl-mahkar2-2007

با نصب این نرم افزار، ضمن تغییر خاصیت فایلها، نمایش تصاویر راهنما در نرم افزار میسر خواهد شد.سومین راهکار را در این صفحه مطالعه کنید

http://tavafi.ir/post/ac