ماهکار

برای تهیه ی کد فعالسازی توسط آموزشگاه

لازم است اطلاعاتی را برای کارخانه نرم افزار ارسال کنید، برای اینکار :

  1. وارد نرم افزار شوید.
  2. روی علامت «قفل بالای پنجره» نرم افزار کلیک کنید  (و یا ... بند 3 و 4 را انجام دهید)
  3. به زبانه ی «تنظیمات» وارد شوید.
  4. به زبانه ی «مدرسه و دبیر-فعالسازی» وارد شوید.
  5. عنوان مدرسه را تایپ کنید.
  6. خریدار را آموزشگاه انتخاب کنید.
  7. روی دکمه «درخواست فعالسازی» کیلیک کنید.
  8. به این ترتیب فایلی تولید خواهد شد که در آن عنوان مدرسه و کد سخت افزاری سیستم رایانه ی شما درج خواهد شد.
  9. فایل را به پست الکترونیکی TavVafi@gmail.com و یا شماره 09105363463 ویا شماره 09351449983 تلگرام کنید، امکان تماس تلفنی نیز وجود دارد.
  10. پس از تولید کد فعالسازی کافیست فایل حاوی کد فعالسازی را از طریق دکمه «دریافت کد فعالسازی» به نرم افزار معرفی کنید.

سایر اطلاعات پس از فعالسازی توسط خود شما قابل تغییر خواهند بود.

سال تحصیلی می تواند بین 1396 تا 1410 تنظیم شود.

اگر کد فعالسازی ویژه یکسال تحصیلی درخواست کنید، قیمت نرم افزار 30% کاهش خواهد یافت، اما فقط یکسال تحصیلی می توانید از نرم افزار استفاده کنید.